کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
MARJAN
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
در بیمارستان شیفت شب بودم که یک مردِ جوان را به قسمت اورژانس آوردند.
با موتور تصادف کرده بود و دست و پایش کمی زخمی شده بودند و نیاز به بخیه داشت.
در تمام مدت که مداوایش میکردم با لبخند به زخم هایش نگا...نمایش بیشتر
2 Liked
و  پسند کردید
Admin
عالی بود بعد از چند وقت یک متن خوب خوندم
MARJAN
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
🔺️اگه قصد پرواز داری به آدمایی که اهل پرواز کردن نیستن نگو...
.
🔻اولین کاری که خواهند کرد بستن بالهایت هست. 😎
2 Liked
و  پسند کردید
MARJAN
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 Liked
و  پسند کردید
MARJAN
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 Liked
و  پسند کردید
MARJAN
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 Liked
و  پسند کردید
MARJAN
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 Liked
و  پسند کردید
MARJAN
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 Liked
و  پسند کردید
MARJAN
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 Liked
و  پسند کردید
MARJAN
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 Liked
و  پسند کردید
MARJAN
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
2 Liked
و  پسند کردید
نمایش بیشتر
facebook Telegram Google instagram