فوریه 10, 2018 از:
معرفی انواع موجودات ماوراء الطبیعه ارواح : ارواح به ۲ دسته تقسیم میشوند ، یکی ارواح ما انسانها و دوم ارواحی که خدا انها را افریده است تا این جهان و جهان های دیگر مانند کروات مریخ ، زحل و . . . را اداره کنند و هر کدام نیز وظیفه ای بر عهده دارند . جن : جنیان موجوداتی شبیه به انسانند ولی با تفاوتهایی از جمله چشمانشان عمودیست ، پاهایشان کوتاه و گرد است  چیزی شبیه سم و نه خود سم ، جنسشان از اتش است و قدشان کوتاهتر از انسان است . موکل : از خانواده جن هاست و با اوراد مخصوص میتوان او را بخدمت گرفت. دیو : ریشه دیو به معنی درخشیدن و فریب دادن است ، بعضی ها فکر میکنند که دیو ها تنها در افسانه ها وجود دارند اما اینطور نیست ، دیو ها موجوداتی خشن و ترسناکند و رنگشان خاکستری و قد بلند تر از انسان است و چشمانشان حد وسط افقی و عمودیست.   جن کافر تبدیل به دیو میشود و با اوراد مخصوص میتوان او را به کار شیطانی وادار کرد ، گروهی از این دیوان ، اهریمنان بیماری و انتشاردهندگان انواع بیماری‌ها هستند. دیو سپید :دیوِ سپید بر پایه داستان‌های شاهنامه نام فرمانروای دیوان در مازندران بود. دیوهای کماله : تَریز و زَریز برپایه مزدیسنا نام دو دیو از دیوهای کماله آفریده اهریمن میباشند ، نام این دو در ادبیات زرتشتی با هم میاید و تریز دشمن خرداد و زریز دشمن مرداد میباشند. پری : جن های مونث را پری میگویند ، انها بسیار زیبا و سفید روی هستند ، چشمانشان مانند چشم انسان افقی است و هیکل و شکل انها همانند انسان است . همزاد : همان جن هایی هستند که در زمان تولد شما متولد میشوند و تا پایان عمر با شما خواهند بود و پس از مرگ شما آزادانه برای خویش زندگی خواهند نمود.    شیاطین : همه شیاطین از خانواده جنیان هستند که از فرزندان و یاران ابلیس اند. فرشته های آسمانی : مانند جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و . . . که میتوان از انها هم کمک گرفت. آل نساء : موجودیست که نوزاد زنان تازه زائیده را میکشد. شما اگر به شخصی با این مشخصات : بدن برهنه پر از موی بلند و سیاه و سینه بزرگ برخورد کردید سعی کنید دستتان را به موهایش نزدیک کرده و چند تار از موهایش را بکنید ؛ تا زمانی که موهایش در دستان شماست هر فرمانی بدهید او اجرا میکند و اگر نافرمانی کرد یا خواست صدمه بزند فورا موها را آتش بزنید تا نابود شود . سایع فیول : دختر شیطان است که میتوانید او را با اوراد مخصوص بخدمت در اورد.  اژدها : اژدها یکی از موجودات افسانه‌ای در فرهنگ‌های جهان است و رابطه میان اصل و آغاز جهان و اژدها در کیهان‌شناسی بابلیان آشکار است ، اژدها همیشه حیوانی نیرومند و سهمگین پنداشته شده و گاه پرستیده میشده است زیرا او را بخشندهٔ آب و باران میدانسته‌اند. اقوام بسیار معتقد بودند که اژدها خدای طوفان و هوای بد و سیل و دیگر بلاهای آسمانیست و طوفان بر اژدها سوار شده موجب لغزش زمین و زمین‌لرزه میشود ؛ تقریباً همه جا اژدها با شب و تاریکی و بطن مادری و آب کیهانی پیوسته و مربوط بوده است . اشوزوشت : اَشوزوشت یا مرغ بهمن نام جغد افسانه‌ای در اسطوره‌های ایرانی است که ناخن میخورد. در اسطوره‌های ایرانی، اشوزوشت را اهورامزدا آفریده تا یاریگر نیروهای خوبی باشد ، او اوستا میداند و هنگامیکه گفتارهای اوستا را میخواند دیوها به ترس میافتند ، نام اشوزوشت در زبان اوستایی به معنی دوست حق است . اهریمن : اهریمن پلیدی است و برای از بین بردن نیکی تلاش میکند ولی چون دون و پست مایه است و اهورامزدا آگاه بر هر چیز است پس سرانجام اهریمن نابود شده و اورمزد بر او چیره میشود. شیردال : شیردال موجودی افسانه‌ای با تن شیر و سر عقاب و گوش اسب است ، مردم باستان شیردال‌ها را نگهبان گنجینه‌های خدایان می پنداشتند. بختک : بختک موجودیست که بر بدن انسان مسلط میشود و تمام بدن را در اختیار گرفته و قفل میکند و انسان فقط نظاره گر ناتوانی خود است. ترسی بدون دلیل وجود انسان را در بر میگیرد و انسان توان واکنش ندارد ، در برخی باورها معتقدند که بختک روی سینه افراد مینشیند و وجود انها را فلج میکند ، شاید ترس انسان از این موجود نیز بدلیل این است که حضور ان را به روی سینه و بدن خود احساس میکند ولی نمیتواند انرا ببیند. پیر زنگی : دیو افسانه‌ای در افسانه‌های شرق استان خراسان است. دوال‌پا : یکی از موجودات در اسطوره‌ها و داستان‌های ایرانی است ، دوالپا موجود به ظاهر بدبخت وذلیل وزبونی است که به راه مردم مینشیند ونوحه و گریه آنچنان سر دهد که دل سنگ به ناتوانی او رحم آورد. چون کسی از او سبب اندوه بپرسد گوید بیمارم وکسی نیست مرا به خانه‌ام برساند ، عابر چون گوید بیا تورا کمک کنم  دوالپا بر گرده‌ عابر بنشیند و پاهای تسمه مانند چهل متری را که زیر بدن پنهان کرده گشوده و دور بدن عابر بپیچد و استوار کند که عابر را تا پایان عمر از دست او خلاصی نباشد. دوالپا در زبان فارسی مصداق آدمهای سمجی است که به هر دلیل به حق یا ناحق به جائی می چسبند و بدون توجه به تاریخ مصرف خود آنجا را رها نمیکنند.  سیمرغ : سیمُرغ نام یکی چهرهٔ اسطوره ای ایرانی است و نقش مهمی در داستانهای شاهنامه دارد و دانا و خردمند و به راز نهان آگاه است ؛ سیمرغ پس از اسلام هم در حماسه‌های پهلوانی هم در آثار عرفانی حضور میابد.  عفریت : عفریت یا عفریته همان ابلیس  است ؛ البته معنای عام تری نیز دارد ؛ عفریت به معنای فرد گردنكش و خبیث نیز هست. عنقا : عنقا در حقیقت پرنده ای بسیار بزرگ و دانا مانند سیمرغ است ، محل زندگی این پرنده کوه قاف و در برخی نوشته‌ها کوه دماوند است. عوج ‌بن عنق : نام مردى است که او در منزل آدم زاده و تا زمان موسى زیست ؛ او را فرزند عنق یا عناق پسر حوا دانسته‌اند و برخی از منابع عناق را نام مادر او دانسته‌اند. همچنین او را مردی بلندقامت دانسته‌ و عمرش را سه‌هزار و پانصد سال نوشته‌اند و گفته‌اند طوفان نوح تا كمر او بود. غول : غول‌ها یکی از موجودات افسانه‌ای است و با پیکری بسیار بزرگ میباشد ، غول های افسانه ای وسیله ای برای ترساندن کودکان هستند. مرد آزما : در فرهنگ شرق و جنوب سیستان به موجودی قد بلند با چشمان سرخ رنگ و موهایی به رنگ روشن و بدنی قوی و باهیبت گفته میشود و اعتقاد مردم آن دیار بر آن است که او مردی بوده که صدها سال پیش از شهر فاصله گرفته و در بیابانها زندگی میکند و گاهی برای رفع نیاز به هنگام تاریکی به شهرها و روستاها میآید. مردخوار : مانتیکور یا مردخوار موجود افسانه ای از گونه های شیمر است. این جانور سر و صورت یک انسان و چشمان خاکستری دارد و بدن قهوه ای رنگ و به شکل شیر و دم آن مانند عقرب و گاهی اوقات اژدها میباشد ؛ اندازه این جانور از شیر بزرگتر و از اسب کوچکتر است و بدنش کمی درشت تر از شیر است. نسناس : نسناس نام جانوری افسانه‌ای و موهومی شبیه به انسان است. در فرهنگ عامه به نوعی بوزینه بی دم هم اطلاق میشود و هركجا آدمى را بیند بر سر راه آید و در ایشان نظاره كند و چون یگانه آدمى بیند ببرد ؛ نسناس مسخ شده است و نیم تن دارد و به یك پاى راه میرود.  ققنوس : ققنوس یک موجود افسانه‌ای است که هر چند سال یکبار تخم میگذارد و بلافاصله آتش میگیرد و میسوزد و از خاکستر خود دوباره متولد میشود. علامه دهخدا گوید ققنوس هزارسال عمر کند و چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آید هیزم بسیار جمع سازد و بر بالای آن نشیند و سرودن آغاز کند و مست گردد و بال زند چنانکه آتشی از بال او بجهد و در هیزم افتد و خود با هیزم بسوزد و از خاکسترش تخمی پدید آید و او را جفت نمیباشد و موسیقی را از آواز او دریافته اند.  ابوالهول : غول افسانه‌های مصر باستان و مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شیر مزیّن به بالهای عقاب و دارای کله‌ای شبیه سر زنان است ؛ این موجود افسانه‌ای کسانی را که موفق به‌ حل معمّای او نمیشدند میکشت.  آخرون : آخرون به یونانی رودی در جهان زیر زمین است. آخرون مانند سایر رودها شخصیتی انسانی دارد و پدر اسکالافوس محسوب میشود ، این رود از ایپروس جنوبی میگذرد و آبکندهای آن چنان تیره و ژرف است که شاعران یونانی آن را رودی از رودهای دوزخ یا منشعب از سرچشمه‌ای دوزخی شمرده‌اند.  ایسُناده : ایسُناده به معنی زنندهٔ کرانهٔ دریا نام هیولای دریائی غول پیکر و کوسه مانند است که گفته می‌شود در نزدیکی ماتسوئورا و جای‌هائی دیگر در غرب ژاپن وجود دارد. وقتی این هیولا هویدا می‌شود ، باد های سهمگینی میوزد ، بدن این هیولا هیچوقت دیده نشده است چرا که او همیشه زیر موج ها پنهان میشود و به صورت مخفیانه به قایق‌ها نزدیک می‌شود و سپس با دم قلابی و خاردارش ملوانان را کشیده و در آب می‌اندازد و سپس آنها را می‌بلعد.  پگاسوس : در افسانه های یونان پگاسوس اسب بالدار جاودانی و یار باوفای بلروفون است ، پگاسوس توسط بلروفون اهلی شد و در طی ماجراهای این قهرمان مرکب او بود.  تک شاخ : تک‌ شاخ موجودی به شکل اسب با یک شاخ روی سر است ، تک شاخ ها را نمیتوان به آسانی شکار کرد زیرا بسیار چابک هستند ، آن ها زنان و دختران را به مردان ترجیح میدهند و میگویند که آنها فقط توسط زنان رام میشوند. اسب تک شاخ اسبی سفید با یال های بلند است که در افسانه های اروپا از آن یاد شده است ؛ تک شاخ ها در ابتدای کره بودن طلایی رنگ بوده و در بلوغ به رنگ نقره ای در میایند و بعد از بلوغ کامل سفید رنگ می شوند ، تک شاخ های کنونی با تک شاخ های گذشته در افسانه های اروپایی بسیار متفاوت هستند. تک شاخ سفید و بزرگی که شاخی چند متری بر سر داشت در طول زمان دستخوش تغییراتی شد که آن ها را به صورت اسبی سفید و لاغر با شاخی مارپیچ و کوتاه و یال های بلند در آورد ، ریشه این تک شاخ ها مشخص نیست اما گمان میرود این تک شاخ از دانمارک و اسکاندیناوی باشد.  خون ‌آشام : خون‌آشام در افسانه‌ها و خرافات مردم اروپا جنازه‌ای زنده است که شب‌ها از گور بیرون آمده و برای تغذیه خود از خون مردم مکیده و تغذیه میکند ، در این تخیلات خون‌آشام‌ها دندان‌های نیش‌بلندی دارند که با آنها از گردن زندگان خون میمکند و معمولاً دارای قدرت‌ فوق بشری مانند زندگی جاویدند ؛ برای کشتن او باید سرش را از تن جدا کرد و میخی بلند را به قلب خون اشام فرو نمود. شیمر : شیمر از غول‌های اساطیری یونان است. طبق افسانه شیمر یا غول شیر ، سر شیر ، بدن بز و دم اژدها را دارد و از دهانش شعله بیرون میزند و گاهی نیز بصورت شیری که سر بز شاخدار از پشت آن بیرون آمده نشان داده ‌شده ‌است . قنطورس یا سانتور : سانتور یا ادم اسب تنه در میان اساطیر یونان جز معروف ترین موجودات است ، سانتور موجودی است نیمی انسان و نیمی اسب، با سر و دو دست و بالاتنهٔ انسان و بدن و چهار پای اسب و قسمت انسانی در جایی که گردن اسب شروع میشود قرار دارد.  قدرت تکلم انسان را دارند و در رنگهای گوناگون یافت شده و با روشهایی از دید مخفی میمانند همچنین آن‌ها در جنگل زندگی میکنند و زیستگاه اصلیشان کشور یونان است . آن‌ها به صورت قبیله‌ای زندگی میکنند و از علومشان برای زندگی استفاده مینمایند ؛ سانتورها بر علوم سحر آمیز و متافیزیکی شفا و پیش گویی و همچنین نجوم تسلط خاصی دارند ، تیراندازی سانتورها با تیر و کمان زبانزد خاص و عام است . اکثر سانتورها از برخورد و معاشرت با انسان‌ خوشنود نمیشوند و خود را بسیار برتر از او میدانند ، انها با انسان بر خورد خوبی ندارند و نکته اخر اینکه این موجود نماد متولدین اذر میباشد .  سیرن : حوری دریایی اساطیر یونان گاهی به صورت موجودی با بدن یک پرنده و سر یک زن و در سایر موارد به شکل تنها یک زن به تصویر کشیده شده ‌است ، سیرن  دختر خدای دریا و دارای آوازی بسیار زیبا و فریبنده بود و دریانوردان را با آوای خود گمراه و به کام صخره‌های مرگ‌آور که برویش آواز میخواند میکشید . طبق افسانه‌ای دیگر دسته‌ای از پهلوانان نیز موفق به عبور از گذرگاه سیرن‌ها شدند چرا که آوازه‌خوانی به نام اورفئوس که در کشتی آنان را همراهی میکرد بقدری آوازهای دلنشین و آسمانی خواند که کسی به حوریان گوش نسپرد و سیرن‌های ناکام یا پیروزی اورفئوس خود را به دریا افکنده و نابود شدند.  لویاتان : کلمه‌ای است عبری و در تورات ذکر شده‌است ، لویاتان غول عظیم الجثه‌ای آبی و وحشت‌آور شبیه اژدها است ، به گفته کتاب مقدس در آن روز خداوند با شمشیر بزرگ و قوی این اژدها را در دریا خواهد کشت.  گرگینه : گرگ‌ مرد موجودی افسانه‌ای و از خرافات مردم اروپا است ، گرگ‌ مرد انسانی است که شب‌هایی که ماه کامل است "شب چهارده" بصورت گرگ درمی‌آید ؛ چنین شخصی با بکار بردن افسون و جادو و یا طلسم شدن از سوی کسی تبدیل به گرگینه میشود. ساده‌ترین راه برهنه شدن و بستن کمربندی از جنس پوست و یا پوشیدن پوست کامل حیوان است ، اگر یک گرگ مرد را گاز بگیرد و بزاقش وارد خون شخص شود قربانی هم به گرگ مرد تبدیل میشود و اصطلاح دیگری که در این رابطه بکار میرود اصطلاح گرگ ‌دیسی و گرگ مرد است. یتی : یتی یا مرد برفی موجود افسانه‌ای ساکن در کوه‌های هیمالیا و کشورهای نپال و تبت است و بنابه داستان‌ها او جثه‌ای به بزرگی یک خرس سفید دارد و مانند انسان بروی دو پا راه میرود ؛ گفته میشود که بومیان و کوهنوردان در هوای بد کوهستان یتی را گاهی میبینند ؛ او گاهی به مردمان گمشده در کوه کمک میکند.  ام‌الصبیان : ام‌الصبیان نام موجودیست که داستانهای او در یمن و کشورهای عربی رواج دارد. او را به ریخت مادینه‌ غولی زشت و گاوپا میپندارند که بیشتر به شکل زنی زیبا شب ها یا پیش از پگاه بر مردم پدیدار میشود ؛ او مردها را میدزدد و میگویند که کسانی که چهرهٔ راستین او را ببینند یا دیوانه میشوند یا میمیرند. منبع: فالگو #انواع_موجودات_ماوراء_الطبیعه # ام‌الصبیان #سیمرغ #ققنوس #ابولهول #گرگینه #مردخوار #غول #همزاد #دیو_سپید #ارواح #جن #یتی #خون_آشام

ژانویه 8, 2018 از:
  بن سای این توضیحات به طور خلاصه برای دوستانی که در منزل بونسای درست می کنند نوشته شده و بسیار مهم هم برای ساخت و هم نگهداری هست که کمتر در سایت ها بهش إشاره میشه و کسی در نظر نمی گیره. همونطور که می دونید بونسای یعنی درخت مینیاتوری و در تعریف ساده اگر ما بتونیم درختان مختلف رو به صورت مینیاتوری درست کنیم و در گلدانهای با عمق کم درست کنیم در واقع بونسای ساختیم و اما برای ساخت بونسای باید چه کارهایی انجام بدیم .  برای گرفتن جلوی رشد طولی و تقویت رشد عرضی اولین مسئله مهم هرس مرتب هست، با هرس مداوم شاخه ها و برگهای گیاه باعث تنومند شدن گیاه میشین و در واقع اولین قدم ساخت بونسای رو برداشتید . وقتی گیاه رو مدتی هرس کردید و تنومند شد موقع گذاشتن گیاه در یک گلدان مخصوص بونسای که تقریبا به شکل سینی و با عمق کم هست و برای این کار باید نصف خاک را از روی گلدان کم کنید تا ریشه های بالایی از خاک بزنه بیرون (این کار برای زیبایی گیاه انجام می شود و هرگز اسیبی به گیاه وارد نمی کنه ) و مابقی را باید از زیر کم کرد و در صورت لزوم حتی می تونید ریشه هارو هم هرس کنید . و سپس در گلدان مورد نظر بکارید. که البته بعد از هرس ریشه حتما گیاه رو در محیط رطوبت کامل قرار بدید تا از شوک هرس ریشه بیرون بیاد.  نکته دوم اینکه بهتره در موقع هرس ریشه ها کل برگها و سر شاخه ها نیز هرس شود .   بعد از هرس ریشه ها تا حداقل ۶ ماه نباید به گیاه کاری داشته باشید و سپس هنگام سیم پیچی شاخه ها می باشد نکته مهم: برای سیم پیچی گیاه انتخاب مدل تزیین گیاه از قبل از سیم پیچی هست. یعنی مدل سیم پیچی باید هدفدار باشد که چه مدلی می خواهید طراحی کنید … مدل رو می تونید از مدلهای بونسای در اینترنت و نسبت به گیاهتون انتخاب کنید، بعضی ابشاری بعضی گرد یا بیضی یا طبقه طبقه و یا ….. وقتی مدل رو انتخاب کردید می تونید شاخه ها رو به همون مدل دلخواه با سیم هدایت کنید . هدایت شاخه ها با سیم بسیار راحت اما زمان زیادی برای این کار باید صرف کنید و باید حوصله به خرج بدید . چون ممکنه مجبور باشید یک تا دو سال کم کم همراه با رشد گیاه ساقه های جدید رو حالت بدید تا بونسای شما فرم دلخواه بگیرد . انتخاب صحیح نوع دیزاین در ابتدا خیلی می تونه به روند درست کردن بونسای شما کمک کنه.  انتخاب نوع گیاه برای ساخت بونسای نسبت به محل نگهداری خیلی مهم هست، بسیار بسیار دیده شده دوستانی بونسای گیاهان بیرونی خریدن و به اپارتمان می برند و مدتی بعد با برگ ریزی و خراب شدن گیاه مواجه میشن و به خیال اینکه بیمار شده با سموم مختلف به جان گیاه می افتند و نهایتا گیاه بیچاره به کأم مرگ میره، در اپارتمان نمیشه گیاهان بیرونی نگهداری کرد چون نیاز به هوای آزاد و نور مستقیم و باران و حتی برف و سرما نیاز دارند، تا حدودی بعضی از گیاهانی که در ایران به عنوان آپارتمانی فروخته میشه و در منازل بعد از مدتی خراب میشن و براتون اینجا می نویسم . بن سای های بیرونی: انواع بونسای های نارون، کاج های مختلف به جز کاج مطبق، انواع درختان میوه، بونسای افرا، انواع بونسای های شمشاد و خانواده آن در اپارتمان حتما خراب میشن و باید در فضای ازاد نگه داشت. بن سای های آپارتمانی: بونسای هایی نظیر انواع فیکوس ها، جنسینگ، شفلرا، پاچیرا، آدونیوم، کاج مطبق، کراسولاها را می تونید در آپارتمان نگه دارید و نیاز ضروری ایی به هوای آزاد ندارن. بونسای بیرونی مثل درختان میوه و بیرونی ها که در فصل پاییز برگ ریزی دارند در حالت بونسای هم همینطور هستند و این نشانه بیماری نیست و طبیعت این گیاهان است مثل نارون ها که در منازل زیاد هستند، و می تونید با پیدا کردن روش نگهداری این درختان در خصوص زمان کوددهی، زمان استراحت، زمان هرس، مقدار آبیاری عمل کنید با این تفاوت که در مورد بونسای ها به دلیل اینکه ریشه های درخت در محیط کمتری از خاک قرار دارند و پیدا کردن غذا سخت و گاهی غیر ممکن است باید کود و غذای بیشتری به بونسایها بدیم . اما نوع غذا و نوع نگهداری همان هست . پس در این فصل به جای اینکه دنبال علت بیماری ریزش برگ بونسای های بیرونی باشیم بهتره آن ها رو به محیط بیرون مثل ترأس یا حیاط برده و اجازه بدیم سیر طبیعی خودشون رو طی کنند، آما چون مدتی در اپارتمان نگه داشتیم و ممکنه سرمای یکدفعه ای گیاه رو دچار مشکل کنه بهتره شب ها به داخل آپارتمان بیاریم و روزها بیرون تا زمانی که بونسای قوی شده و خودش بتونه از خودش مراقبت کنه . امیدواریم با انتخاب صحیح نوع بونسای و هرس به موقع و مرتب (در مورد همه بونسایها) و انتخاب صحیح نوع دیزاین شاخ و برگها با سیم پیچی بتونید بونسای خوب سالمی رو برای خودتون درست کنید. روش قلمه زدن درختان کهنسال برای درست کردن بونسای خود: ابتدا از کمر درخت یک برش دور تا دور کمر درخت میزنیم و بعد روی آن را با کوکوپیت پر می کنیم و میبندیم و صبر می کنیم تا بعد از مدتی اون قسمت در کوکوپیت ریشه دار شود که آماده در کاشت گلدان شود و بعد از ریشه دار شدن از پایین درخت قطع می کنیم و هم درخت پایین سلامت خواهد ماند و هم یک درخت کوچک اماده برای درست کردن بونسای داریم ، به همین راحتی …. توجه توجه: این کار باید برای تمامی درختان در بعد از خواب و استراحت گیاه (١۵ اسفند به بعد) انجام شود ،،،   محل برش برای تبدیل کردن درخت به بونسای   برش با تیغ در دور تا دور بدنه   بستن قسمت برش بعد از زدن کمی هورمون ریشه زایی با کوکوپیت     به راحتی در حیاط منزلتون می تونید این کار رو انجام بدید چگونگی درست کردن درخت بونسای افرای ژاپنی   تبدیل افرای ژاپنی (Acer Palmatum) به یک درخت بونسای یک پروژه فوق العاده است. افرای ژاپنی از درختانی است که تمایل زیادی برای رشد به صورت بونسای دارد. درخت افرای کوچک، مانند شکل بزرگ و معمولی‌اش رشد می‌کند، از جمله زمانی که فصل پاییز فرا می‌رسد به رنگ‎های پاییزی زرق و برق دار تغییر رنگ می‌دهد.  برای تکمیل این پروژه و علاقه به پرورش بونسای، شما فقط به چند چیز نیاز دارید.   مرحله اول – انتخاب قلمه افرا   1 – در اوایل تابستان، یک چوب صاف از گونه افرای انتخاب شده بردارید. درخت افرا به آسانی از قلمه رشد می‌کند. شاخه‌ای از درخت افرا انتخاب کنید که شکل جذابی داشته باشد. اندازه شاخه می‌تواند از قطر انگشت کوچک شما بیشتر باشد.  ارقام زیادی از درخت افرای ژاپنی وجود دارد. هر کدام که مایل هستید را انتخاب کنید. بعضی از آن‎ها رشد بیشتری نسبت به سایر گونه‌ها دارند، بعضی‌ها دارای پوست خشن و زبر هستند و برخی نیاز به پیوند دارند. ایده خوبی است که چند قلمه تهیه کنید. به این ترتیب اطمینان حاصل خواهید کرد که یکی از آن‎ها به خوبی عمل می‌کند (گاهی اوقات ریشه‌ها ضعیف و پوسیده می‌شوند و یا به سادگی شکل نمی‌گیرند). توجه داشته باشید ارقام برگ قرمز از افرای ژاپنی دارای سیستم ریشه‌ای ضعیفی هستند و معمولا روی دیگر ساقه‎های زیرزمینی پیونده داده می‌شوند. مگر این که شما بدانید چگونه پیوند زده می‌شود یا فردی با تجربه به شما کمک کند. بهتر است تا زمانی که تجربه زیادی به دست نیاورده‌اید از ارقام برگ قرمز برای درست کردن بونسای استفاده نکنید.       مرحله دوم - آماده کردن قلمه   1 – از اطراف پایه که ریشه‌ها جوانه می‌زنند قلمه تهیه کنید. یک برش دایره‌ای بین پوست شاخه و چوب سخت زیر آن درست کنید.        2 – یک برش تکراری حدود دو برابر عرض شاخه در زیر برش اول ایجاد کنید.         3 – یک برش مستقیم برای وصل کردن دو برش اول به یکدیگر ایجاد کنید.         4 – پوست بین دو برش اول را بکنید. پوست نسبتا به راحتی بلند می‌شود. اطمینان حاصل کنید که هیچ لایه کامبیوم (لایه سبز زیر پوست) باقی نماند.           مرحله سوم – سازماندهی ریشه‌ها در درخت بونسای افرا   1 – بالای برش را به هورمون ریشه‎زایی آغشته کنید یا آن را با ژل ریشه‌زایی خشک کنید. این قسمت را با پیت اسفاگنوم مرطوب بپوشانید سپس یک پلاستیک روی آن قرار دهید و پلاستیک را گره بزنید. پیت اسفاگنوم را مرطوب نگه دارید. بعد از چند هفته، شما باید ریشه‌ها را از میان پلاستیک ببینید. سپس شاخه را در یک کمپوست شن دار با کیفیت قرار دهید. کمپوست را مرطوب نگه دارید. در صورت مساعد بودن شرایط و گرم و مرطوب بودن محیط، انتظار می‌رود ریشه‌ها در عرض دو تا سه هفته به وجود آیند.       مرحله چهارم – کاشت درخت بونسای افرا   1 – درخت را جدا کنید. وقتی ریشه‌ها ضخیم تر شدند و رنگ آن‎ها قهوه‌ای شد، درخت جدید خود را از زیر ریشه‌های جدید قطع کنید.         2 – در پایین یک گلدان برای زهکشی، مقداری سنگ ریزه قرار دهید. بقیه گلدان را با یک خاک با کیفیت خوب پر کنید (80 درصد پوست درخت و 20 درصد پیت ماس، این ترکیب باعث می‌شود ریشه‌های فیبری به خوبی توسعه یابند و زهکشی خوبی هم ایجاد می‌شود). پلاستیک را بدون اینکه ریشه‌ها به هم بریزند باز کنید. درخت جدید خود را بکارید و به اندازه کافی خاک در اطراف آن اضافه کنید تا درخت به طور محکم در جای خود قرار بگیرد. علاوه بر این، پیت اسفاگنوم در مناطق کم آب، کمک کننده و مفید است.         3 – به قسمت کوچکی از درخت یک تکه چوب ببندید. تکه چوب از تکان خوردن درخت جلوگیری می‌کند، زمانی که درخت در حال تثبیت شدن است هر جنبشی می‌تواند به ریشه‌های ظریف آن آسیب برساند.         4 – از درخت جدید خود لذت ببرید. یک مکان مناسب در خارج از خانه برای نگهداری بونسای خود پیدا کنید، مانند حیاط، محوطه باغ یا پاسیو. بونسای به این معنا نیست که الزاما یک گیاه خانگی باشد. اگر آن را به خانه منتقل کردید، فقط یک تا دو روز درخت را در خانه نگه دارید و دوباره آن را به خارج از خانه منتقل کنید. تنها زمانی که در حال برگ دادن است و یا فقط برای یک ساعت در طول زمستان درخت را به خانه بیاورید. درخت بونسای افرا را برای چند سال اول در یک مکان امن نگه‌ دارید. به مدت 2 تا 3 سال اول، در طول سرمای زمستان درخت را خارج از خانه قرار ندهید زیرا ممکن است باعث از بین رفتن درخت شود. از قرار دادن گیاه در مکان‌های بادخیز اجتناب کنید و در تمام روز آن را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.  بعد از تشکیل جوانه‌ها، از یک کود متعادل در اواخر تابستان برای درخت بونسای استفاده کنید. در طول زمستان از یک کود بدون نیتروژن یا کم نیتروژن استفاده نمایید. هرگز اجازه ندهید درخت بونسای خشک شود. لازم است همیشه کمی مرطوب نگه داشته شود. هر جا که امکان دارد به جای آب شیر از آب باران برای آبیاری استفاده کنید، زیرا باعث سالم ماندن درخت می‌شود. اسپری کردن منظم آب برای رشد سالم مفید است.   زمانی که درخت در خاک تثبیت شد، یاد بگیرید که به آن شکل دهید. این جایی است که شما یاد می‌گیرید آنچه در طبیعت رخ می‌دهد را انجام دهید و به درخت بونسای ظاهر یک درخت واقعی را ببخشید. این کار شامل هرس کردن و سیم کشی است. انجام این مرحله ممکن است به تکرار و تمرین زیادی نیاز داشته باشد اما این کار، بخش سرگرم کننده و جذاب درست کردن بونسای می‌باشد.    #بونسای #تولید_بونسای #بونسا #درختچه_مینیاتوری #آموزش_تولید_بونسای #چگونگی_درست_کردن_درخت_بونسای_افرای_ژاپنی
facebook Telegram Google instagram