انجمن قاطی , انجمن تفریحی 

راهبان خوفناک آدم خوار قبیله گره گوری را در این عکس هایی که در زیر گردآوری شده است ببینید. به گزارش ایرن ناز این راهبان از ترکیبی از ماری*جوانا، الکل و مدیتیشن برای رسیدن به حالت تعلیق خود استفاده می*کنند تا بتوانند خود را نزدیک*تر به شیوا، یکی از خدایان هندو، نزدیک کنند.

کریستیانو اویستینِلی، عکاس ایتالیایی، به سراغ طایفه*ی تبعید شده*ی آگوری در شهر بنارس (واراناسی) در شمال هند رفته است. آن*ها رسوم عجیبی از جمله خوردن گوشت، مدفوع و ادرار انسان دارند.

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

کریستیانو از زندگی واقعی این راهبان عکاسی کرده است. او می*گوید: «آن*ها خیلی مرموز هستند و هندی*های به شدت از آن*ها می*ترسند. هندی*ها می*گویند که آن راهبان می*توانند آینده را پیش*بینی کنند، بر روی آب راه بروند و کارهای اهریمنی انجام دهند.»

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

این راهبان از ترکیبی از ماری*جوانا، الکل و مدیتیشن برای رسیدن به حالت تعلیق خود استفاده می*کنند تا بتوانند خود را نزدیک*تر به شیوا، یکی از خدایان هندو، نزدیک کنند.

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

اعضای قبیله آگوری همچنین فکر می*کنند که اگر خود را بدون هیچ پیش*داوری در معرض مسائلی که دیگران تابو و آزاردهنده می*دانند قرار دهند، می*توانند در مسیر رسیدن به روشنگری و روشنفکری قدم بردارند.

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

از رسوم طایفه آگوری می*توان به جویدن سرِ حیوانات زنده، رنگ زدن بدنشان به وسیله خاکستر اجساد آتش زده شده و همچنین انجام مدیتیشن در بالای اجساد اشاره کرد.

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

آن*ها در محل*های مرده سوزانی زندگی می*کنند، جایی که گفته می*شود «لرد شیوا» و خدای «کالیما» در آنجا زندگی می*کنند. تغذیه*ی آن*ها از بقایای چیزهایی است که دیگران در آنجا پرتاب می*کنند. در واقع مرگ و فرسایش این راهبان را احاطه کرده است. طایفه*ی آگوری از متعلقات دنیوی اجتناب می*کنند و اغلب برهنه راه می*روند. منطق آن*ها نیز دوری از زندگی مادی و زمینی است و آن*ها تمایل دارند بدن را در خالص*ترین شکلش به نمایش بگذارند.

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

آگوری*ها پیشینه*ی خود را در قرن ۱۷ میلادی و شخصی به نام «بابا کینارام» جستجو می*کنند. گفته می*شود که او ۱۷۰ سال عمر کرد.

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

 

#jwh,dv_وحشتناک

#وحشتناک

#خوفناک

#تصاویر_واقعی_جن_و_روح

1 Liked
 پسند شده از این
facebook Telegram Google instagram