نشانه های پسران عاشق چیست؟

آیا نامزدتان واقعا شما را دوست دارد؟ اگر می خواهید با نشانه های پسران عاشق آشنا شوید این مقاله را بخوانید.

وقتی با كسی آشنا میشویم و تصمیم میگیریم با او نامزد و در نهایت ازدواج كنیم، شاید گاهی شك و تردید سراغمان بیاید و از خودمان بپرسیم آیا این فرد واقعا به ما علاقه دارد؟ چگونه میتوانیم از عشق و احساس او مطمئن باشیم؟

شاید فهمیدن این موضوع به مرور زمان امكانپذیر باشد اما اگر میخواهید در همان مراحل اولیه به این موضوع پی ببرید لازم است زبان بدن آن شخص را بلد باشید. این روش به صورت قطعی نمیتواند به تمام سوالات ما پاسخ دهد اما با کمک آن میتوانیم تا حدودی این موضوع را تشخیص دهیم. در این مقاله پویا ودایع، سخنران و مدرس زبان بدن به شما میگوید چطور میتوانید یك خواستگار عاشق را تشخیص دهید.

اگر زمانی كه با خواستگار یا نامزدتان به گردش میروید در اغلب اوقات چشمان نامزدتان به شما دوخته شده است، نشانه این است كه او عاشق شماست و اطلاعات درونی و شخصیت پنهان شما را واكاوی میكند اما اگر زمانی كه با یكدیگر هستید چشمان او به اطراف میچرخد؛ این حالت میتواند نشاندهنده این باشد كه او در انتخاب خود مردد است. البته هر نگاه به اطراف نشانه این مردد بودن و شكاك بودن نیست. افرادی كه در انتخاب مردد هستند سعی میكنند به دفعات مختلف از نگاه مستقیم پرهیز كنند.

مردها مغزی تصویری و كاملا مبتنی بر تصاویر دارند. زمانی كه یك مرد نامزدش را میبیند دوست دارد دوباره به او نگاه كند. مردمك چشم افراد عاشق بزرگتر میشود و فرد دارای چشمهای شفافتر و درشتتری میشود كه حس خیس بودن یا اشكآلود بودن به او دست میدهد.

عشق یك بیماری دوستداشتنی است
با تصویربرداری از افراد عاشق، پژوهشگران دریافتند یك نقطه خاص در تصاویر مغزی بیشترین ارتباط را با عشق دارد. این نقطه مسئول بیشتر اعمال حیاتی مانند خوردن، آشامیدن و حركات چشم است. دانشمندان روی این موضوع تحقیق كردند و متوجه شدند همانند خوردن، خوابیدن و... عاشق شدن هم جزء نیازهای بدنی و روحی ماست و جالب است بدانید روانشناسان هم بیشترین شباهت را بین عشق و یك بیماری خاص روانی به نام وسواس اجباری مشاهده كردهاند.
در این بیماری، افكار خاصی به مغز هجوم میآورد كه فرد از آنها گریزی ندارد؛ این افكار او را مجبور به انجام رفتارهای خاصی میكند كه اگر انجام ندهد دچار اضطراب و استرس زیادی میشود. درست مانند شخصی كه وسواس دارد و خانه و محل كار خود را روزی دو بار تمیز و گردگیری میكند. این علاقه شدید قلبی یا همان عشق در ظاهر نشانههای بالینی شبیه بیماری وسواس اجباری دارد كه از نظر آزمایشگاهی هم به آن شبیه است. در بیماری وسواس اجباری، یك ناقل خاص در سلولهای پلاكت خون بیمار افزایش پیدا میكند.

آیا او، واقعا عاشق من شماست؟!
پژوهشگری به نام مارازیتی، افراد عاشق را به این طریق آزمایش كرده و به این نتیجه رسیده كه آنها هم درست همین حالت را دارند، پس عشق حالت وسواس اجباری ایجاد میكند در آن فرد عاشق دچار افكار و عادتهای خاصی میشود كه نمیتواند از دست آنها خلاص شود؛ مثل دیدارهای پی در پی، تماس گرفتن مكرر با طرف مقابل خود و فكر كردن مداوم به او كه عملكرد عادی مغزش را مختل میكند.

زبان بدن افراد عاشق
افراد عاشق همانطور كه گفتیم دچار فعل و انفعالاتی میشوند كه مغز وظیفه انتقال این اطلاعات و حالتها را به اندامشان برعهده دارد، در نتیجه بدنشان دچار تغییر و تحول خواهد شد. بسیاری از نشانهها وجود دارد كه میتوانیم از روی آنها حدس بزنیم یك فرد عاشق شده است یا خیر. برخی از راههای ابراز اطلاعات مربوط به احساسات از طریق زبان بدن فرد عاشق حالات چهره، تماس چشمی، صدا و زبان بدن است. به این ترتیب هر یك از این حالتها دارای نشانههای مخصوصی هستند كه میتوانند در رفتار غیركلامی ما انسانها دیده شوند. 

لبخند زدن
زمانیكه نامزدتان به شما علاقهمند است، عمیق و صمیمی به شما لبخند میزند. اگر او لبخندی خشك و مصنوعی دارد انگار كه آن لبخند به زور به او دیكته شده است. در این صورت بهتر است بدانید او از روی ادب كنار شماست و به محض اینكه فرصتی پیدا كند، شما را ترك خواهد كرد. لبخند مصنوعی را میتوانید از هماهنگ نبودن ابروها با گوشههای لب در خندیدن تشخیص دهید.
در خندیدن واقعی گوشههای لب بالا و ابروها كمی مچاله میشوند. افراد عاشق سعی میكنند جوری بخندند كه لبشان به گوشه كشیدهتر شده و دندانهای آنها همراه چشمهای گرد شده دیده میشود. آنها خندیدن را با چشمهایشان هم اجرا میكنند و میتوانید آثار خندیدن یك عاشق را در چشمهای گرد شده او هم ببینید.

شخصیتمردی كه به نامزدش علاقه داشته باشد سعی میكند در مقابل او مانند یك جنتلمن رفتار كند. كمك میكند تا مانتو یا پالتویش را بپوشد، مراقب اوست و سعی میكند زندگی را برای او سادهتر كند. با این نشانهها میتوانید بفهمید كه مادرش او را به خوبی تربیت كرده و این علامتی است برای اینكه بفهمید علاقه مرد به نامزدش چقدر واقعی است و فقط از روی ادب با خانمها رفتار نمیكند. این نوع مردان همیشه در تمام موارد اولویت را با خانم ها می دانند و در موضوعات مهم در زندگی با آنها مشورت می کنند.

مردانی كه زبان عشق ندارند
بسیاری از مردان علاقهشان را پشت حرفهای آزاردهنده و نیشدارشان پنهان میكنند. آنها ممكن است جوك یا حرف خندهداری بزنند یا نامزدشان را دست بیندازند اما این نوع مردان با كارهایشان در واقع به خانمها نشان میدهند كه عاشقشان هستند. ادبیات اغلب آقایان در این نوع خشونت كلامی خلاصه میشود و به مرور زمان هم خانمها به این نوع ادبیات عادت میكنند.

زبان بدن افراد عاشق در اجتماع
افراد عاشق وقتی در مقابل معشوق قرار میگیرند بدن خود را به فرد مورد علاقه مایل کرده و سعی میكنند كه همیشه رو به او قرار گیرند. در آقایان معمولا بدن به صورت یك حمایت كننده و در برگیرنده است و در خانمها بدن كوچك و ضعیفتر نشان داده میشود تا حمایت مورد نیاز را از مرد دریافت كند. مردها غالبا دوست دارند نامزدشان در سمت چپشان قرار گیرد و اندازه یك كف پا هم فاصله راه رفتن مرد از خانم بیشتر باشد.
موقع راه رفتن مرد با كج كردن سر به سمت نامزدش سعی در ارتباط چشمی با او دارد. بیشتر وقتها افراد عاشق مات و خیره به یك نقطه نگاه کرده و از شنیدن صدای بیرون و خارجی اجتناب میكنند. سر فرد عاشق معمولا متمایل به یك طرف است و سعی میكند هنگام شنیدن هم لبخند كوچكی بر لب داشته باشد و با حركات سر معشوق خود را همراهی میكند.

بازوها
زمانیكه نامزدتان با دستانی باز به استقبال شما میآید، نشاندهنده علاقه به ایجاد صمیمیت و آشنایی بیشتر است اما اگر كسی بازوهایش بسته باشد به این معنی است كه او علاقه ندارد شما به حریم شخصیاش وارد شوید. دستهای عرق كرده و بازی كردن با وسایل دمدست خود یكی از نشانههای عاشق شدن مردهاست.

شانهها
زمانیكه مردان در حال صحبت و گفتوگو با نامزد مورد علاقهشان هستند شانههایشان بهطور غیر ارادی به سمت جلو خم میشود. این كار به خاطر بهتر گوش كردن به فرد مقابل انجام میشود. این حالت نشاندهنده این است كه آن مرد میخواهد شما در مركز توجهش باشید و تمام تمركز و توجهش به شماست.

اندام بالاتنه
زمانی كه مردی با نامزدش قدم میزند، سینهاش را جلو داده و بازوهایش به عقب متمایل میشود. این حالتی است كه مردان سعی میكنند جنس مخالفشان را با آن تحت تاثیر قرار دهند و قدرت و استواری خود را به دیگران نشان دهند. معمولا هم تنفسهای عمیق و بلندمدت میکشند یا تپش قلب ناشی از هیجان را كنترل میكنند.

پاها
اگر مردی به نامزدش علاقهمند شده باشد سعی میكند در راه رفتن خانم را راهنمایی كند یا هنگام ورود به محل خاصی بعد از خانم حركت كند حتی در را برای خانم باز كند و صندلیاش را به جلو بكشد. موقعیت و حالتی كه او به خود میگیرد نشاندهنده میزان صمیمیت و علاقه او به نامزدش است. او سعی میكند نامزدش را حمایت كند و به طرف مقابل بفهماند كه همیشه در كنار اوست.

نشستن فرد عاشق
فرد عاشق برای فرار از دیده شدن استرسها و علائم ظاهری، متمایل به جلو مینشیند و نشیمنگاه خود را از صندلی كمی فاصله میدهد. او با این كار به نامزدش توجه کرده و خود را به او نزدیكتر میكند و البته در تلاش است بدن خود را كنترل كند.
افراد عاشق موقع نشستن سعی میكنند روبهروی یكدیگر بنشینند اما در روابط بسیار نزدیكتر سعی میكنند كنار هم و در یك محل قرار گیرند حتی برای استفاده از یك بشقاب برای غذا و نوشیدنی ترجیح میدهند كنار هم بنشینند.
افراد عاشق موقع نشستن سعی میكنند هیچ مانعی روبهروی شان نباشند و هیچ چیز خارجی بین آنها قرار نگیرد. لباسهای اضافی و وسایل اضافی خود را در كنار دیگری قرار میدهند و از فاصله انداختن یا مانع گذاشتن بین خود و نامزدشان پرهیز میكنند.
این افراد هنگامی كه مینشینند و به گوش كردن و نگاه كردن نامزدخود ادامه میدهند، مشت خود را گره میكنند و كنار سر میگذارند و با علاقه و یك حسرت كوچك به فرد خیره میشوند.
منبع : زندگی ایده آل
1 Liked
 پسند شده از این
facebook Telegram Google instagram