۳ سوالی که در اولین جلسه آشنایی حتماً باید بپرسید

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

اولین دیدار اصلی ترین تاثیر را بر ادامه رابطه با همسر آینده می گذارد

اولین قرار با کسی که هنوز نمیشناسید بسیار هیجانانگیز به نظر میرسد. اما اگر از نوع آدمهای مضطرب باشید، این ۳ سوال میتواند کمکتان کند بتوانید معاشرتتان را خوب شروع کنید. نظر ما این است که چه زن باشید و چه مرد فرقی نمیکند، دانستن پاسخ این سوالها در ابتدای یک رابطه خیلی به کارتان میآید.

شاید از اینکه هر بار با آدمهای مختلفی قرار بگذارید و هفتهها یا ماههایتان را صرف شناختن او کنید، خسته شدهاید. احتمالاً میدانید که به دنبال چه خصوصیاتی در فردمقابلتان هستید و چه رفتارهایی را میتوانید و چه رفتارهایی را نمیتوانید در رابطه تحمل کنید. وقتی برای بار اول روبری کسی مینشینید احتمالاً خیلی دوست دارید بدانید که آن ویژگیهایی که به دنبالش هستید را دارد یا نه. اینکه به دنبال دوستی است یا ازدواج و اینکه سبک زندگی و آرزوهایش با شما جور است یا نه.

این سه سوال به شما کمک میکند خیلی سریع هر فردی را ارزیابی کنید و بااینکه ۱۰۰٪ نیستند اما میتوانند کمکتان کنند بفهمید که آیا آن فرد به دردتان میخورد و آن رابطه ارزش شروع کردن را دارد یا نه. 

سوال ۱: آخرین رابطهات چه زمانی بوده است؟
این در را به سمت سوالات دیگری باز میکند: مثل اینکه در حال حاضر با کسی ارتباطی داری یا نه. احتمالاً دوست دارید بدانید که چه زمان آخرین ارتباط خود را برهم زده است چون الف) ممکن است هنوز او را دوست داشته باشد و باعث شود که از نظر احساسی نتواند در دسترس شما قرار گیرد، ب) ممکن است به طور ناگهانی تصمیم بگیرد به او برگردد و شما را با قلبی شکسته جا بگذارد. قسمت دوم این سوال این است که: چرا با فرد قبلی رابطهاش را تمام کرده است. به دقت به حرفهای او گوش دهید. اگر دیدید همه تقصیرها را به گردن کسی که قبلاً در زندگیاش بوده میاندازد، به هیچ عنوان به او اعتماد نکنید.

سوال ۲: دوست داری طرفمقابلت چه ویژگیهایی داشته باشد؟
به چیزهایی که میگوید خوب توجه کنید چون این منعکس کننده خصوصیات خود اوست. اگر میگوید وفاداری برایش خیلی مهم است، احتمالاً خودش هم آدم وفادار و متعهدی است. خیلی از مردها بیوفایی را به گردن زنان میاندازند درحالیکه در واقعیت او با آن زن رفتار خوبی نداشته است و زن هم درمقابل خشمگین شده و دیگر به او تمایلی نشان نمی داده است.

سوال ۳: پنج سال آینده خودت را چطور میبینی؟
این سوال لایهای از واقعیتها را برملا میکند. اگر گفت فقط میخواهد مسافرت کند، بپرسید به کجا؟ اگر گفت میخواهد کولهپشتیاش را برداشته و به اروپا برود باید ببینید آن نوع زندگی خانهبهدوشی با انتظارات شما جور درمیآید یا نه. اگر میگوید نوهها مهمترین قسمت زندگی هستند آیا فکر میکنید میخواهید زندگیتان را با این فرد قسمت کنید؟ اگر گفت قرارهای ورزشی منظمی که با دوستانش دارد قسمت مهمی از زندگی او را تشکیل میدهد، آیا میتوانید تحمل کنید که شما در خانه تنها بوده و او به قرار با دوستانش بگذراند؟
منبع:مردمان

1 Liked
 پسند شده از این
facebook Telegram Google instagram